นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด: 20 พฤษภาคม 2019

BEHAVIOUR INTERACTIVE INC. รวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้ขอเรียกว่า “BHVR“) เข้าใจความสำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล“) โดยเราได้เริ่มใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย“) เพื่ออธิบายวิธีการรวบรวม จัดเก็บ รวมถึงการใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เรา หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เกม คุณสมบัติ หรือการใช้งานอื่นใดก็ตาม ที่ควบคุมจัดการโดย BHVR ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้ (“บริการ“)

ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับนโยบายนี้ ห้ามมิให้คุณใช้บริการของ BHVR

นโยบายดังกล่าวมีข้อความโดยสรุปดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตา ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างนโยบายโดยสรุปกับนโยบายฉบับเต็ม ให้ใช้ข้อความในนโยบายฉบับเต็มเป็นหลักในการอ้างอิง

สรุปนโยบาย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ BHVR เก็บรวบรวม

 • ข้อมูลประจำบุคคลและข้อมูลติดต่อ (เช่น ข้อมูลระบุตัวบุคคลภายใน)
 • ข้อมูลการเชื่อมต่อ (เช่น ไอพีแอดเดรส)
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (เช่น ประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิด)

จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อดำเนินการและให้บริการต่างๆ รวมถึงการใช้สำหรับตารางผู้นำออนไลน์
 • เพื่อปรับแต่งและพัฒนาบริการ
 • เพื่อวิเคราะห์และสร้างข้อมูลเชิงสถิติ สำหรับการนำไปใช้ในงานบริการ
 • เพื่อจัดการการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และการใช้บริการอย่างไม่เหมาะสม
 • เพื่อส่งจดหมายข่าวและการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อการสมัครงาน

มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามหรือไม่

เราอาจร่วมมือกับผู้รับจ้างช่วง เพื่อเป็นตัวแทนรวบรวม และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อประโยชน์ของเรา เพื่อให้บริการบางชนิด เช่น การส่งอีเมล และการจัดการเกี่ยวกับการชำระเงิน เป็นต้น โดยผู้รับจ้างช่วงเหล่านี้อาจอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ก็ได้ และเมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้รับจ้างช่วง เราจะใช้การทำสัญญาตามสมควร เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม

วิธีการติดต่อกับ BHVR หรือการแจ้งขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ถึง: Legal Department

ทางอีเมลที่: support@bhvr.com

ทางไปรษณีย์ที่: Behaviour Interactive Inc., 500-6666 Saint-Urbain Street, Montreal, Quebec H2S 3H1, Canada

นโยบาย

BHVR ได้เริ่มใช้นโยบายนี้เพื่ออธิบายวิธีการรวบรวม จัดเก็บ รวมถึงการใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เรา หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมขณะที่คุณใช้บริการต่างๆ ของเรา สำหรับคำจำกัดความต่างๆ ที่ใช้ในย่อหน้านี้ ได้มีการให้ความหมายเอาไว้ในส่วนต้นของนโยบายฉบับย่อ

ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับนโยบายนี้ ห้ามมิให้คุณใช้บริการของ BHVR อย่างเด็ดขาด

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

BHVR สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อดำเนินการและให้บริการต่างๆ เช่น ให้คุณติดต่อกับผู้เล่นคนอื่นๆ (การหาคู่) ในกรณีที่คุณขอ หรือเพื่อประเมินความคืบหน้าของคุณในเกม หรือสร้างตารางผู้นำ
 • ปรับแต่งและพัฒนาบริการ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีต่อเกม
 • จัดการธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 • ติดต่อคุณเพื่อให้บริการคุณ หรือช่วยเหลือทางเทคนิค
 • วิเคราะห์และรายงานการใช้งาน รวมทั้งแนวโน้มของบริการ
 • สอบถามความเห็นเกี่ยวกับบริการและจัดทำแบบสำรวจเกี่ยวกับบริการ
 • ส่งคำแจ้งเพื่อการยืนยัน การอัปเดต และการแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • จัดการการใช้บริการโดยมิชอบ เช่น การจัดการการแบนผู้เล่น เป็นต้น
 • หยุดพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจนของผู้เล่นบางคน
 • ส่งโฆษณา จดหมายข่าว การส่งเสริมการขาย รางวัล และเนื้อหาประเภทอื่นๆ หรือคุณสมบัติที่เหมาะสมกับประวัติ และความสนใจของคุณ รวมไปถึงข้อเสนอต่างๆ และการเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย
 • ปรับแต่งบริการและเกมต่างๆ โดยเฉพาะการเสนอคุณสมบัติ หรือโฆษณา ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ และ/หรือความชอบของคุณ
 • ประมวลผลการสมัครงานที่ส่งไปยัง BHVR

จุดประสงค์อื่นใดที่กล่าวไว้ในนโยบาย เช่น การติดตามความสนใจเชิงพาณิชย์โดยชอบด้วยกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเกม และ/หรือบริการ หรือเมื่อเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณ เพื่อใช้ในจุดประสงค์ต่างๆ เป็นการเฉพาะ

หากคุณเลือกรับจดหมายข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เรามานั้น จะทำให้เราสามารถส่งข้อความเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ๆ รวมทั้งการอัปเดต การแข่งขัน และกิจกรรมต่างๆ ที่คุณอาจสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับบริการและเกมได้ โดยที่คุณสามารถเลือกที่ไม่รับ (ยกเลิก) บริการนี้จาก BHVR ได้ตลอดเวลา

ในเกมและ/หรือเว็บไซต์บางรายการของเรา เราอาจแบ่งปันหรือจับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับคู่ค้าที่ได้รับเลือก เพื่อส่งโฆษณาที่เหมาะสมกับคุณ หรือเพื่อการดำเนินการด้านการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นกว่าเดิม เว้นแต่ในกรณีที่คุณไม่ยินยอมเท่านั้น

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น เพื่อทำตามจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น และเพื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมของ BHVR หรือเมื่อกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หรือบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่นำไปใช้

เราอาจรวบรวม ประมวลผล ใช้งาน และ/หรือแบ่งปัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติที่คุณให้กับเรา หรือที่บุคคลที่สามมอบให้กับเรา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกมที่ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะรวมไปถึง:

ข้อมูลเฉพาะบุคคลของคุณ เช่น นามสกุลและชื่อของคุณ วันเกิด รหัสประจำตัวภายในของคุณ และ/หรือรหัสประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มเกมที่คุณใช้

ข้อมูลติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่และที่อยู่อีเมลของคุณ เป็นต้น

ข้อมูลการเชื่อมต่อของคุณ เช่น ไอพีแอดเดรส หรือบันทึกที่อยู่ในรูปแบบล็อกไฟล์ เป็นต้น

ประวัติการซื้อต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการของเรา

ประวัติการเล่นเกมของคุณ ตัวอย่างเช่น คะแนนและเลเวลของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องของเรา เช่น ประวัติการเรียกเก็บเงินหรือสินค้าที่ซื้อ เป็นต้น

ตำแหน่งที่ตั้ง (พิกัด) ของคุณ

ข้อมูลอื่นใดที่คุณให้เราระหว่างใช้บริการ หรือที่เราเก็บรวบรวมโดยได้รับความยินยอมจากคุณ เพื่อให้บริการคุณ หรือเพื่อการดำเนินการอื่นโดยเฉพาะ

คุณอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างได้ แต่คุณก็อาจจะไม่สามารถใช้บริการ หรือใช้คุณสมบัติบางอย่างได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดต่อเราตามข้อมูลในหัวข้อ 14 หากคุณมีคำถามใดๆ

ข้อมูลสาธารณะ รวมถึงเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ กระดานสนทนาออนไลน์ บล็อก การแชท และโปรไฟล์

คุณอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณให้ข้อมูลในบริการต่างๆ เช่น ในเกมหรือกระดานสนทนาออนไลน์ บล็อก แพลตฟอร์มสำหรับสนทนา ประวัติผู้ใช้สาธารณะ หรือกระดานสนทนาอื่นๆ ในบริการของเรา หรือในส่วนหนึ่งของเกมของเรา เช่น แชท (“กระดานสนทนา“) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเปิดเผยในกระดานสนทนาจะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ และอาจถูกผู้ใช้คนอื่นอ่าน หรือนำไปใช้ได้ โดยไม่ต้องมีการยินยอมจากคุณแต่อย่างใด ดังนั้นหากคุณเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนกระดานสนทนา เท่ากับคุณยอมรับความเสี่ยงในการกระทำเช่นนั้น และเราจะไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของบุคคลที่สามแต่อย่างใด

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณส่งข้อมูลให้กับเราอย่างชัดแจ้งและโดยตรง หรือเมื่อคุณใช้เทคโนยีที่กล่าวไว้ด้านล่าง ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

 • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณ:
 • ใช้บริการต่างๆ สร้างบัญชีผู้ใช้ หรือแฟ้มประวัติสาธารณะ
 • ซื้อในร้านค้าออนไลน์ของเรา หรือซื้อสินค้าเสมือนในเกมของเรา
 • สร้างเนื้อหาในฐานะผู้ใช้
 • ใช้เนื้อหาเชิงโต้ตอบของบริการ หรือดูโฆษณาบนบริการต่างๆ
 • บอกรับติดตามจดหมายข่าว หรือเนื้อหาส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ BHVR หรือขอความช่วยเหลือด้านเทคนิค
 • ตอบแบบสำรวจ ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรม หรือการส่งเสริมการขาย
 • เข้ารวมกระดานสนทนา หรือแชทออนไลน์ในบริการต่างๆ ของเรา
 • สมัครเป็นผู้ทดสอบเบต้า
 • ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ออนไลน์ หรือดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขและตัวอย่าง

3.1. เทคโนโลยีการวิเคราะห์

เราใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ภายในและของบุคคลที่สาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์ และ/หรือระบบปฏิบัติการของคุณ จากไฟล์บันทึกล็อก เพื่อที่จะปรับปรังบริการและความปลอดภัยของคุณ โดยข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจรวมถึง ไอพีแอดเดรส และรหัสอุปกรณ์ รวมทั้งสถิติเกี่ยวกับเกม (รวมไปถึงคะแนน การจัดอันดับ และการระบุตัวบุคคลภายนอกสาธารณะ) ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวม เพื่อจัดการและปรับปรุงบริการต่างๆ เพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้เล่น และเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับบุคคล

เครื่องมือวิเคราะห์ของบุคคลที่สาม (รวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) DeltaDNA) อาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมจากบริการต่างๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล ที่บุคคลที่สามเก็บรวบรวมโดยอิสระจากบริการอื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไขบังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามที่แยกออกไปต่างหาก โดยที่ BHVR ไม่ได้เก็บรวบรวมหรือเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่บุคคลที่สามเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมไว้โดยอิสระ

3.2. เครื่องมือการวัดการวิเคราะห์และเทคโนโลยีอื่นๆ

คุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน คือไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อจุดประสงค์หลายอย่าง โดยจะขึ้นอยู่กับเกมเป็นหลัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อนำมาใช้ปรับเนื้อหาของเราให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ เพื่อให้บริการและจัดการการใช้งานบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

และเราอาจจะใช้คุกกี้บางอย่างบนเว็บไซต์ที่สามารถเก็บรวบรวมได้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของคุณเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ไม่ต้องมีการกำหนดค่าเบราว์เซอร์ และเพื่อช่วยปรับเว็บไซต์เหล่านี้ให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ เรายังใช้เทคโนโลยีป้องกันการโกงในบริการต่างๆ ที่ใช้คุกกี้ ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างด้วย

คุณสามารถปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้ โดยการเปลี่ยนการกำหนดค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณปฏิเสธ บริการต่างๆ และ/หรือเว็บไซต์และ/หรือคุณสมบัติบางอย่างของเราอาจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติก็เป็นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: http://www.allaboutcookies.org

3.3. เทคโนโลยีเพื่อการโฆษณา รวมถึงโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

บริการของเรา โดยเฉพาะแอปพลิเคชันบนมือถือบางรายการของเรา สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อการโฆษณา ซึ่งรวมถึงโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต จากผู้จัดหาของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ UnityAds) ซึ่งอาจใช้พิกเซลและ/หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกันสำหรับจุดประสงค์เหล่านี้ สำหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) (1) อายุและ/หรือเพศของคุณ (2) ไอพีแอดเดรส และ/หรือประเทศของคุณ (3) โฆษณาที่แสดงและตำแหน่งในบริการหรือในเกม (4) ช่วงเวลาที่มีการแสดงโฆษณารวมถึงจำนวนการดู (5) ตัวระบุและการตั้งค่าของอุปกรณ์ของคุณ (6) การใช้งานบริการ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของคุณ (รวมถึงเว็บไซต์บุคคลที่สาม) ที่คุณได้เข้าชม (รวมถึงวันที่และเวลาการเข้าชม) และ/หรือ (7) การตอบสนองต่อโฆษณาของคุณ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้จัดหาของเราสามารถคำนวณจำนวนการดูโฆษณา หรือเพื่อเสนอโฆษณาในรูปแบบที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของคุณได้มากที่สุด อาจมีการนำเสนอโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ เช่น คุณอาจเห็นข้อเสนอเกี่ยวกับเกมที่คุณอาจสนใจ

หากคุณไม่ต้องการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถใช้แอปมือถือของเราได้

ในเกมและ/หรือเว็บไซต์บางรายการของเรา เราอาจแบ่งปันหรือจับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับคู่ค้าที่ได้รับเลือก เพื่อส่งโฆษณาที่เหมาะสมกับคุณ หรือเพื่อการดำเนินการด้านการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นกว่าเดิม เว้นแต่ในกรณีที่คุณไม่ยินยอมเท่านั้น

เครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สาม อาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล เข้ากับข้อมูลที่บุคคลที่สามได้มีการเก็บรวบรวมแยกต่างหากจากบริการอื่นๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้นเอง BHVR ไม่ได้เก็บรวบรวม หรือเข้าถึงข้อมูลที่บุคคลที่สามเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมไว้โดยอิสระแต่อย่างใด สำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของการดำเนินการที่เกี่ยวกับเครือข่ายโฆษณาเหล่านี้ คุณสามารถดูที่ www.networkadvertising.orgwww.aboutads.info/choices หรือ www.youronlinechoices.com

3.4. บริการป้องกันการโกง

สำหรับบางเกม เราได้ใช้บริการป้องกันการโกง (“บริการป้องกันการโกง“) ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (รวมถึง EasyAntiCheat และ Battleye) ผ่านไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ (“ซอฟต์แวร์“) ที่รวมอยู่ในเกม เมื่อคุณเริ่มการเข้าเล่นเกมใหม่ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจโหลด และติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ และเมื่อคุณเล่นเกม บริการป้องกันการโกงจะสแกนไฟล์ไบนารีของเกมและหน่วยความจำอุปกรณ์ เพื่อคอยตรวจจับและป้องกันการโกงเกม (“เป้าหมาย“) ในการติดตั้งหรือเล่นเกม BHVR ใดๆ คุณได้ยินยอมว่าบริการป้องกันการโกงอาจจะเก็บรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจุดประสงค์เดียวในการทำตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อระบุผู้เล่นที่โกงในเกม และหยุดยั้งการโกงดังกล่าว เป้าหมายนี้จำเป็นต่อการติดตามผลประโยชน์โดยชอบของเรา อีกทั้งเป็นการรับรองความปลอดภัยของผู้เล่นทุกคนในเกมด้วย หากคุณคิดว่าการเข้าเกมของคุณถูกปิดกั้น อันเกิดจากความผิดพลาดของบริการป้องกันการโกง โปรดติดต่อเราที่ support@bhvr.com

3.5. คุณสมบัติด้านโซเชียลมีเดีย

หากคุณเลือกที่จะใช้คุณสมบัติด้านโซเชียลมีเดียในเกมบางเกมของเรา โดยเฉพาะเกมในอุปกรณ์มือถือ คุณจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายโซเชียลมีเดียผ่านเกมเหล่านั้น คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติโซเชียลมีเดียเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อกับเกม หรือเพื่อดูว่าเพื่อนของคุณเล่นเกมบางเกมหรือไม่ และคุณจะสามารถเชิญเพื่อนมาร่วมเล่นเกมเหล่านี้กับคุณได้ เครือข่ายโซเชียลมีเดียเหล่านี้อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา เช่น รหัสผู้ใช้เครือข่ายโซเชียลมีเดียของคุณ รูปภาพโปรไฟล์ของคุณ (เพื่อสร้างภาพแทนตัวในบางเกม) และรหัสผู้ใช้และรูปภาพโปรไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณบนเครือข่ายโซเชียลมีเดีย เพื่อจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดส่งมาให้เราผ่านเครือข่ายโซเชียล โปรดแก้ไขการตั้งค่าการแบ่งปันในบัญชีของคุณบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง

4. หลักการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล

การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น ได้รับการรับรองจากหลักการทางกฎหมายต่อไปนี้:

 • เพื่อการทำตามสัญญาระหว่างคุณกับ BHVR ในการให้บริการคุณ
 • เพื่อติดตามผลประโยชน์โดยชอบของ BHVR รวมถึงผลประโยชน์ของคุณเอง เพื่อรับรองว่าการดำเนินการบริการต่างๆ เป็นไปได้อย่างดีที่สุดแล้ว
 • เพราะต้องการยินยอมจากคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องส่งจดหมายข่าวให้คุณ เป็นต้น
 • เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการทำหน้าที่ตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ตัวอย่างเช่น เพื่อหยุดการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายของผู้เล่นในเกม เป็นต้น

5. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม

เราอาจมีการจ้างผู้รับจ้างช่วงเป็นบางครั้งสำหรับบริการบางอย่าง เช่น การส่งอีเมล การจัดการเกี่ยวกับการชำระเงิน การโฮสต์ข้อมูล และการให้ความช่วยเหลือลูกค้า เป็นต้น โดยเราจะใช้การทำสัญญาตามสมควร เพื่อรับรองว่าบุคคลที่สามเหล่านี้ จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสม

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวคุณโดยตรงต่อบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่ด้วยการบังคับของกฎหมาย หรือเมื่อมีความจำเป็นตามสมควร เพื่อจะบังคับใช้ตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเรา และเว้นแต่ด้วยบังคับของกฎหมายเท่านั้น หาไม่แล้ว BHVR ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแต่อย่างใด

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ได้ระบุตัวคุณโดยตรงต่อบุคคลที่สาม โดยจะไม่มีการระบุชื่อหรือเป็นข้อมูลรวม ตัวอย่างเช่น เพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานบริการ เป็นต้น นอกจากนี้ เราจะไม่ควบคุมข้อมูลที่ส่งจากเบราว์เซอร์เว็บของคุณไปยังบุคคลที่สามที่จะได้รับข้อมูลนี้จากการใช้งานตามปกติบนอินเทอร์เน็ตของคุณ

6. ที่ตั้งและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโฮสต์ไว้และประมวลผล เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ของนโยบาย บนเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการโดยคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจในสหรัฐอเมริกา (ตามขั้นตอนของ Privacy Shield ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการยุโรป) เช่น Amazon Web Services รวมถึงบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา หรือของคู่ค้าในแคนาดา (ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกฎหมายที่ให้การป้องกันอย่างเหมาะสมและได้การรับรองจากคณะกรรมาธิการยุโรป) หรือในยุโรป

ผู้รับจ้างช่วงบางรายอาจอยู่ในประเทศอื่น รวมถึงอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปการใช้บริการและเกมจะเป็นการถือว่า คุณยินยอมว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีการประมวลผลโดยผู้รับจ้างช่วงเหล่านี้ ในประเทศที่อาจไม่มีการป้องกันในระดับที่เท่าเทียมกับประเทศของคุณก็เป็นได้

BHVR ใช้การทำสัญญาตามสมควร เพื่อรับรองว่าผู้รับจ้างช่วงของเราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม และใช้ข้อมูลเพื่อเราและตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบาย โดยผู้รับจ้างช่วงของเรา จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับจุดประสงค์อื่นใดโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

เพื่อรับสำเนาการรับประกันเหล่านี้ หรือข้อมูลวิธีการเข้าถึง โปรดติดต่อ support@BHVR.com

7. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

BHVR เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่าที่จำเป็นต่อจุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นไปตามบังคับของกฎหมาย

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่มีการใช้งานอยู่ของ BHVR ตัวอย่างเช่น:

 • ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บริการ
 • ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือคำร้องของคุณ
 • ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อรวบรวมสถิติที่เกี่ยวกับเกม
 • เป็นเวลา 30 วันสำหรับไอพีแอดเดรส และบันทึกล็อก

เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลานี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบ หรือลบการระบุชื่อโดย BHVR หรือเก็บถาวรไว้ที่ฐานข้อมูลส่วนกลาง ในกรณีที่จำเป็นด้วยปัจจัยทางกฎหมาย การปฏิบัติงาน หรือปัจจัยอันชอบธรรมอื่นๆ โดยจะเก็บไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ระยะเวลาการเก็บข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับการยกเลิก หรือการสมัครบริการใหม่ของคุณ หรือกฎหมายที่บังคับใช้

8. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

BHVR ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราทำตามกฎที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมวิดีโอเกม รวมถึงตามข้อบังคับต่างๆ เพื่อป้องกันการสูญเสีย การทำลาย การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขัดต่อกฎหมาย หรือที่เป็นภัยคุกคาม เรามุ่งมันที่จะใช้มาตรการทางองค์กรและเทคนิค เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ไม่มีมาตรฐานรักษาความปลอดภัยใดที่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ BHVR จึงขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปใช้ หรือมีการเข้าถึงโดยมิชอบ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อ support@BHVR.com

9. สิทธิและทางเลือกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สำหรับเกมที่คุณได้สร้างบัญชีไว้ คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข ปรับปรุง และลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ โดยการเข้าสู่ระบบของบริการที่เกี่ยวข้อง และเข้าถึงการตั้งค่าบัญชีของคุณ

หากคุณต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเพื่อเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนแก้ไข ลบ หรือโต้แย้ง หรือขอให้มีการจำกัดการประมวลผล หรือเพิกถอนการยินยอม ในกรณีที่ทำได้ หรือโอนไปยังผู้ให้บริการออนไลน์รายอื่น หากเป็นไปได้ทางเทคนิค คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ support@bhvr.com โปรดทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมของคุณ จะไม่ส่งผลย้อนหลังต่อการประมวลผลข้อมูลในอดีตอันชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

ในกรณีที่มีการขอทางอีเมล คุณต้องยืนยันตัวตนของคุณ รวมถึงให้ข้อมูลติดต่อ หัวข้อที่ร้องขอ และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ เราสงวนสิทธิ์ในการสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

เราจะแก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนหยุด หรือจำกัดการประมวลผลตามที่ขอ หรือตามผลประโยชน์โดยชอบของเรา โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการและเกมต่างๆ ของ BHVR ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลระบุตัวบุคคลภายในและ/หรือภายนอกของคุณ

BHVR ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอการลบข้อมูล ในกรณีที่กฎหมายบังคับให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากมีการอ้างสิทธิทางกฎหมาย หรือสัญญามีเงื่อนไขบังคับ

คำขอของคุณจะได้รับการประมวลผลภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับคำขอ และ BHVR ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายช่วงเวลานี้เป็นสองเดือน ตามข้อบังคับที่สามารถบังคับใช้ได้ เนื่องจากความซับซ้อนและจำนวนของคำขอ

นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อหน่วยงานปกป้องข้อมูลในพื้นที่ของคุณ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

10. เด็ก

BHVR ไม่เก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยเจตนาแต่อย่างใด หากคุณอายุ 13 ปีหรือต่ำกว่า หรือต่ำกว่าอายุขั้นต่ำในประเทศของคุณที่สูงกว่า 13 ห้ามมิให้คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาที่ BHVR

ในเกมสำหรับเด็กบางเกม รวมถึง Tree World เราเก็บรวบรวมข้อมูลระบุตัวตน เช่น รหัสผู้ใช้ หรือไอพีแอดเดรส เฉพาะเพื่อการให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสม และเพื่อช่วยให้บริการต่างๆ ของเราป้องกันการรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของเกม

บริการอาจมีโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา หรือของบุคคลที่สาม เมื่อเราทราบอย่างแน่ชัดว่าผู้ใช้มีอายุ 13 ปีหรือต่ำกว่า โฆษณาตามพฤติกรรมจะไม่มีการแสดงต่อผู้ใช้นั้นๆ ในบริการต่างๆ

11. บริการบุคคลที่สาม

บริการอาจมีโฆษณาหรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ของบุคคลที่สาม เช่น Twitter, Facebook และ/หรือ YouTube การแสดงลิงก์เหล่านี้บนบริการของเราไม่ถือเป็นการยอมรับ การยืนยัน หรือการร่วมมือกับเว็บไซต์เหล่านั้น หากคุณคลิกลิงก์เหล่านี้หรือใช้บริการต่างๆ ของบุคคลที่สาม คุณจะออกจากบริการของ BHVR และคุณต้องดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ก่อนแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการบางอย่างได้เสนอให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของบริการของเราที่เป็นคู่ค้ากับบุคคลที่สาม และคุณอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เพื่อลงทะเบียนและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลที่สามนั้น จะมีการแสดงข้อมูลบุคคลที่สามขณะลงทะเบียน หากคุณเลือกที่จะลงทะเยียน คุณจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม และการใช้ข้อมูลจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเป็นหลัก

เราไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลที่สาม และเราไม่สามารถรับรองได้ว่า บุคคลที่สามจะมีการดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลแบบเดียวกันหรือไม่

12. เงื่อนไขการใช้งานบริการ BHVR

ข้อกำหนดของนโยบายนี้ จะถูกรวมเข้ากับข้อกำหนดการใช้งานของ BHVR และคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในนโยบายนี้ จะมีคำจำกัดความเหมือนกันในข้อกำหนดเหล่านั้น โดยคุณสามารถดูได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: https://www.bhvr.com/behaviour-tou/

13. การแก้ไขนโยบาย

เราขอสงวนสิทธิ์ในแก้ไขนโยบายเมื่อใดก็ได้ และหากเราแก้ไขนโยบาย เราจะประกาศการแก้ไขในบริการต่างๆ หรือในพื้นที่อื่นที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้คุณทราบถึงการแก้ไขดังกล่าวนั้น การแก้ไขนโยบายจะมีผลสามสิบ (30) วันหลังจากประกาศ ส่วนการใช้งานบริการในครั้งต่อไปนั้น ถือว่าคุณยอมรับการแก้ไขนโยบายดังกล่าว

14. การสื่อสารกับ BHVR

หากคุณมีคำถามใดหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ support@BHVR.com หรือทางไปรษณีที่: Legal Department, Behaviour Interactive Inc., 500-6666 St. Urbain Street, Montreal, Quebec H2S 3H1