Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 20 maj 2019

BEHAVIOUR INTERACTIVE INC. och dess dotterbolag och partners (nedan ”BHVR”) är medvetna om att det är viktigt att skydda dina Personuppgifter (”Personuppgifterna”). Vi har antagit den här Sekretesspolicyn (”Policyn”) för att förklara hur vi samlar in, lagrar, använder och delar de Personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in när du använder de webbplatser, program, spel, funktioner eller annan verksamhet som kontrolleras av BHVR enligt vad som beskrivs i Policyn (”Tjänsterna”).

OM DU INTE GODKÄNNER POLICYN SKA DU INTE ANVÄNDA BHVR-TJÄNSTERNA.

En sammanfattning av Policyn finns nedan. Om sammanfattningen och Policyn strider mot varandra har Policyn företräde.

Sammanfattning av Policyn

Vilka Personuppgifter samlar BHVR in?

 • identifierings- och kontaktuppgifter (t.ex. interna identifierare);
 • anslutningsuppgifter (t.ex. IP-adress);
 • uppgifter om geografisk plats (t.ex. ursprungsland).

För vilka syften används Personuppgifterna?

 • tillhandahålla och utföra Tjänsterna, inklusive för att tillhandahålla topplistor online;
 • anpassa och förbättra Tjänsterna;
 • analysera och tillhandahålla statistik för hur Tjänsterna används;
 • hantera uppenbart olagligt beteende och missbruk av Tjänsterna;
 • skicka nyhetsbrev och kampanjmaterial;
 • behandla jobbansökningar.

Delas Personuppgifterna med tredje part?

Vi kan anlita underleverantörer som för vår räkning och till nytta för oss samlar in och bearbetar dina Personuppgifter så att vi ska kunna utföra vissa tjänster, som att skicka e-post och behandla betalningar. Dessa underleverantörer kan vara geografiskt placerade utanför det Europeiska samarbetsområdet (EES). När Personuppgifterna delas med våra underleverantörer vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda dem.

Hur kan du kontakta BHVR eller begära radering av dina Personuppgifter?

Att: Legal Department

Via e-post till: support@bhvr.com

Via vanlig post till: Behaviour Interactive Inc., 500-6666 Saint-Urbain Street, Montreal, Quebec H2S 3H1, Canada

Policy

BHVR har antagit denna Policy för att förklara hur vi samlar in, lagrar och delar de Personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in när du använder Tjänsterna. De definitioner som används i detta stycke har den betydelse som anges i förordet till kortversionen av Policyn.

OM DU INTE GODKÄNNER POLICYN SKA DU INTE ANVÄNDA BHVR-TJÄNSTERNA.

1. Användning av Personuppgifter

BHVR kan använda dina Personuppgifter i följande syften:

 • för att tillhandahålla och utföra Tjänsterna, till exempel för att sätta dig i kontakt med andra spelare (matchmaking) om du begärt det eller utvärdera dina framsteg i Spelet eller för att tillhandahålla tävlingsanslagstavlor;
 • anpassa och förbättra Tjänsterna och användarupplevelsen;
 • hantera en transaktion som har samband med Tjänsterna;
 • kontakta dig för att ge dig kund- och/eller teknisk support;
 • analysera och rapportera om hur användningen och trenderna ser ut i fråga om Tjänsterna;
 • fråga vad du tycker om Tjänsterna och beteendeundersökningar om Tjänsterna;
 • skicka bekräftelsemeddelanden, uppdateringar och säkerhetsvarningar till dig;
 • hantera missbruk av Tjänsterna, som uteslutning av spelare;
 • få uppenbart otillåtet beteende från spelare att upphöra;
 • skicka reklam, nyhetsbrev, kampanjerbjudanden, belöningar och andra typer av innehåll eller funktioner som passar din profil och intressen, inklusive erbjudanden att delta i tävlingar;
 • anpassa Tjänsterna och Spelen, särskilt genom att tillhandahålla funktioner eller reklam som motsvarar dina intressen och/eller preferenser;
 • behandla jobbansökningar som skickats till BHVR;
 • andra syften som beskrivits i Policyn, som att fullfölja andra legitima affärsmässiga intressen som har samband med användningen av Spelet och/eller Tjänsterna eller när vi samlar in dina Personuppgifter med ditt tillstånd för särskilda ändamål.

Om du väljer att få våra nyhetsbrev och nyhetsmeddelanden kan de Personuppgifter du lämnat göra det möjligt för oss att skicka meddelanden till dig om nya funktioner, uppdateringar, tävlingar och evenemang som du kan vara intresserad av och som är kopplade till Tjänsterna och Spelen. Du kan när som helt välja bort den här tjänsten från BHVR.

För vissa av våra spel och /eller webbplatser gäller – med undantag för det fall du inte lämnat ditt samtycke – att vi kan dela vissa av dina Personuppgifter med valda partners för att kunna erbjuda dig mer personanpassad eller målinriktad reklam.

I vilket fall som helst använder vi endast dina Personuppgifter om det är nödvändigt för att uppnå de ovan angivna syftena och för BHVR:s legitima intressen eller där det medges eller krävs enligt lag.

2. Personuppgifter som behandlas

Beroende på vilket spel som används kan vi samla in, behandla och/eller dela Personuppgifter som inhämtats automatiskt eller som du har lämnat till oss, eller som har överlämnats av tredje parter, inklusive:

 • dina identifieringsuppgifter, som ditt efternamn och förnamn, ditt födelsedatum eller nationella personnummer och/eller den identifieringskod som är kopplad till den spelplattform som används;
 • dina kontaktuppgifter, som din postadress och e-postadress;
 • dina anslutningsdata, som din IP-adress och inloggningsuppgifter;
 • din inköpshistorik, som en del av våra Tjänster;
 • din spelhistorik, som dina resultat och din nivå;
 • data om vår pågående affärsrelation, som fakturahistorik och objekt som köpts;
 • uppgifter om din geografiska plats;
 • andra uppgifter som du lämnar till oss inom ramen för våra Tjänster eller som vi samlar in med ditt medgivande för att tillhandahålla Tjänsterna eller särskilda erbjudanden till dig.

Du kan välja att avstå från att lämna ut Personuppgifter men då kanske du inte kan använda vissa Tjänster eller funktioner. Om du har frågor kan du kontakta oss enligt vad som anges i avsnitt 14.

Allmänt tillgängliga uppgifter, som användargenererat innehåll, onlineforum, bloggar, chattar och profiler

Du kan lämna Personuppgifter när du tillhandahåller innehåll i Tjänsterna, som i delar av Spelen eller på onlineforum, bloggar, diskussionsplattformar, allmänt tillgängliga användarprofiler eller andra liknande forum om våra Tjänster eller som en del av Spelen, som chattar (”Forum”). De Personuppgifter som du lämnar på dessa Forum blir allmänt tillgängliga och kan läsas och användas av andra utan din tillåtelse. Om du väljer att lämna Personuppgifter i Forumen gör du det på egen risk och vi ansvarar inte för användningen av sådana Personuppgifter av tredje parter.

3. Insamling av Personuppgifter

Vi samlar in dina Personuppgifter när du uttryckligt och direkt skickar dem till oss eller när vi använder den teknik som beskrivs nedan för att samla in sådana Personuppgifter.

Vi samlar in dina Personuppgifter när du:

 • använder Tjänsterna, skapar ett användarkonto eller en allmän profil;
 • gör inköp i våra onlinebutiker eller köper virtuella objekt i våra spel;
 • skapar innehåll som användare;
 • använder det interaktiva innehållet i Tjänsterna eller tittar på reklam i Tjänsterna;
 • prenumererar på ett e-postnyhetsbrev och annat kampanjinnehåll;
 • kontaktar BHVR:s kundtjänst eller önskar teknisk support;
 • svarar på en enkät, registrerar dig till en tävling, ett event eller en kampanjaktivitet;
 • deltar i ett Forum eller chatt online i våra Tjänster;
 • ansöker om att bli betatestare;
 • registrerar en produkt online eller laddar ner programfixar och demos.

3.1. Analystekniker

Vi använder egen analysteknik och tredjepartsteknik för att samla in Personuppgifter som skapats av din enhet och/eller operativsystem via loggfiler för att förbättra Tjänsterna och din säkerhet. Personuppgifterna kan i förekommande fall innehålla IP-adress och enhets-ID samt spelstatistik (som poäng, rankningar och dina öppna externa personbeskrivning). Personuppgifterna samlas in för att hantera och förbättra Tjänsterna, garantera spelarnas säkerhet och även erbjudanden som ingår och personanpassat innehåll.

Analysverktyg från tredje part (inklusive men inte begränsat till DeltaDNA) kan associera de Personuppgifter de samlar in i samband med Tjänsterna med Personuppgifter de självständigt samlar in på andra tjänster och som regleras av dessas individuella Sekretesspolicyer. BHVR samlar inte in eller skapar åtkomst till uppgifter som samlats in individuellt av dessa tredje parter.

3.2. Metriska analysverktyg och andra tekniker

Kakor eller liknande teknik är små datafiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. Vi använder kakor i flera syften beroende vilket spel det handlar om och särskilt för att anpassa vårt innehåll till dina intressen och för att tillhandahålla och hantera användningen av Tjänsterna.

Vi kan också använda vissa kakor på våra webbplatser som bara kan samla in generiska Personuppgifter för att spara dina webbläsarinställningar och personanpassa webbplatsernas utseende. Vi använder också antifuskteknik i Tjänster som använder kakor enligt vad som anges nedan.

Du kan neka till lagring av kakor genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Men om du nekar kan Tjänsterna och/eller våra webbplatser och/eller vissa funktioner fungera sämre. Vill du veta mer om kakor, gå in på följande webbplats: http://www.allaboutcookies.org.

3.3. Teknik för visning av reklam, inklusive intressestyrd reklam

Vissa av våra Tjänster, särskilt i våra mobila program, kan innehålla teknik som visar reklam, inklusive intressestyrd reklam från våra leverantörer (bl.a. men inte begränsat till UnityAds), som använder pixlar och/eller liknande teknik i det syftet. Uppgifter som samlas in av dessa tredje parter innehåller, utan begränsning, (i) din ålder och/eller kön, (ii) din IP-adress och/eller land, (iii) den reklam som lagts ut och dess placering i Tjänsterna eller Spelet, (iv) hur lång tid sådan reklam visas samt antalet visningar, (v) identiteten och inställningarna på din enhet, (vi) din användning av Tjänsterna, produkterna och vilka andra webbplatser (inklusive tredjepartswebbplatser) som du gått in på (samt datum och tid för en sådan visning), och/eller (vii) hur du reagerat på reklamen, om du gjort det, så att våra leverantörer kan beräkna antalet visningar av reklamen eller för att kunna visa reklam i ett format som passar din enhet. Reklam kan skräddarsys för att passa dina intressen, du kan till exempel få erbjudanden om ett spel som kan intressera dig.

Om du inte vill använda den här tekniken kan du inte heller använda våra mobila appar.

För vissa av våra spel och /eller webbplatser gäller – med undantag för det fall du inte lämnat ditt samtycke – att vi kan dela vissa av dina Personuppgifter med valda partners för att kunna erbjuda dig mer personanpassad eller målinriktad reklam.

Reklamnätverk från tredje part kan koppla Personuppgifterna till uppgifter de samlat in på egen hand från andra tjänster inom ramen för sina egna Sekretesspolicyer. BHVR samlar inte in eller skapar åtkomst till uppgifter som dessa oberoende tredje parter samlat in. Vill du veta mer om hur dessa reklamnätverk arbetar kan du gå in på www.networkadvertising.orgwww.aboutads.info/choices eller www.youronlinechoices.com.

3.4. Antifusktjänster

För vissa spel använder vi oss av Antifusktjänster (”Antifusktjänster”) som sköts av tredje parter (inklusive EasyAntiCheat och Battleye) via ett program (”Programvaran”) som ligger inbäddat i Spelet. När du startar en ny spelsession kan Programvaran automatiskt ladda upp och installera den senaste versionen på din enhet. När du använder Spelet kan Antifusktjänsterna skanna Spelets binära filer och enhetens minne för att upptäcka och förhindra fusk i Spelet (”Syftet”) Genom att installera eller använda ett BHVR-spel går du med på att Antifusktjänsterna samlar in, lagrar och offentliggör Personuppgifter enbart i syfte att uppfylla syftet och för att också identifiera spelare som fuskar i Spelen och förhindra dem från att göra det. Vi strävar efter att uppnå det här syftet eftersom det ligger i vårt legitima intresse och för att vi vill säkerställa säkerheten för spelarna i Spelet. Om du tycker att din åtkomst till Spelet blockerats av misstag av Antifusktjänsterna kan du kontakta oss på support@bhvr.com.

3.5. Sociala mediafunktioner

Om du vill använda sociala mediafunktioner i något av våra spel, särskilt mobila spel, kan det krävas att du ansluter till ett socialt medianätverk via de aktuella Spelen. Du kan använda de sociala mediafunktionerna för att ansluta till Spelet. Ta reda på om dina vänner spelar vissa spel så kan du bjuda in dem att delta i Spelen. Det sociala medianätverket kan sedan förse oss med Personuppgifter som ditt användar-ID på det sociala nätverket, din profilbild (används för att skapa din avatar i vissa spel) och användar-ID och profilbilder på dina kontakter i det sociala medianätverket. För att kunna begränsa de Personuppgifter som överförs till oss via sociala nätverk kan du ändra på dina delningsinställningar i ditt konto på de aktuella sociala mediawebbplatserna.

4. Juridisk grund för personuppgiftshanteringen

Hanteringen av dina Personuppgifter är berättigad på följande juridiska grunder:

 • för genomförandet av ditt avtal med BHVR för att du ska få tillgång till Tjänsterna;
 • för fullföljandet av såväl BHVR:s legitima intressen som dina intressen för att säkerställa att Tjänsterna fungerar på bästa möjliga sätt;
 • eftersom ditt medgivande krävs för att till exempel skicka nyhetsbrev till dig;
 • eftersom det är nödvändigt att respektera juridiska och författningsmässiga skyldigheter, till exempel för att stoppa ett uppenbart otillåtet beteende av någon spelare i ett spel.

5. Personuppgifter som delas med tredje part

Vi kan från tid till annan hyra in underleverantörer som utför vissa tjänster åt oss, som att skicka e-post, behandla betalningar, förvara data och tillhandahålla kundsupport. Vi vidtar rimliga åtgärder i kontraktsform för att se till att nämnda tredje parter skyddar dina Personuppgifter på ett adekvat sätt.

Vi delar aldrig Personuppgifter som direkt identifierar dig med några tredje parter utan ditt medgivande, utom om det krävs enligt lag eller där det är nödvändigt för att vi ska kunna försvara våra rättigheter. Såvida det inte krävs enligt lag är inte BHVR skyldigt att informera dig om en sådan utlämning av Personuppgifter.

Vi kan dela Personuppgifter som inte identifierar dig direkt och som är anonymiserade eller aggregerade med tredje parter för att till exempel analysera trender inom spelanvändningen. Vi kontrollerar dessutom inte de uppgifter som skickas av din webbläsare till tredje parter som får tillgång till informationen i samband med din normala aktivitet på internet.

6. Geografisk plats och överföring av Personuppgifter

Personuppgifterna kan förvaras och behandlas för de ändamål som anges i Policyn på servrar som ägs av partners vi litar på i USA (i enlighet med den mekanism till skydd för privatlivet som godkänts av EU-kommissionen) som Amazon Web Services och på våra egna och våra partners servrar i Kanada (som är ett rättsområde med en adekvat skyddsnivå som godkänts av EU-kommissionen) eller i Europa.

Några av våra underleverantörer kan befinna sig i andra länder – inklusive länder utanför EES. Genom att använda Tjänsterna och Spelen godkänner du att dina Personuppgifter kan behandlas av sådana underleverantörer i länder som kanske inte har samma dataskyddnivå som ditt land har.

BHVR vidtar rimliga åtgärder i kontraktsform för att säkerställa att våra underleverantörer skyddar dina Personuppgifter på ett adekvat sätt och bara använder dem för vår räkning och för de Syften som angivits i den här Policyn. Våra underleverantörer får inte använda dina Personuppgifter för något annat Syfte utan ditt medgivande.

Vill du ha en kopia av nämnda garantier eller information om hur du får åtkomst till dem kan du kontakta support@BHVR.com.

7. Hur länge behåller vi dina Personuppgifter?

BHVR behåller dina Personuppgifter under en period som inte är längre än som krävs för de Syften som Personuppgifterna behandlas för och det sker i förenlighet med tillämpliga juridiska krav.

Dina uppgifter förvaras i BHVR:s aktiva databas:

 • under den tid som krävs för att tillhandahålla Tjänsterna,
 • för den tid som krävs för att lösa tekniska problem på din begäran,
 • för den tid som krävs för att sammanställa spelstatistik,
 • i 30 dagar i fråga om IP-adresser och loggar.

Vid slutet av denna period kommer dina Personuppgifter att raderas eller anonymiseras av BHVR eller lagras i en tillfällig databas, om det bedöms nödvändigt av juridiska, driftsmässiga eller andra legitima skäl och för den tid som lagen föreskriver. Hur länge uppgifterna lagras varierar beroende på om du avbryter eller återansluter till Tjänsterna eller till följd av gällande lag.

8. Skydd för dina Personuppgifter

BHVR vidtar olika åtgärder för att skydda dina Personuppgifter. Vi följer allmänt accepterade regler i spelbranschen och gällande lagstiftning för att skydda mot förlust, förstörelse, ändring eller obehörig, olaglig eller missbruksliknande användning av Personuppgifterna. Vi strävar efter att använda lämpliga organisatoriska och tekniska metoder för att skydda dina Personuppgifter men inga säkerhetsåtgärder är 100 % effektiva. BHVR frånsäger sig allt ansvar för det fall Personuppgifterna blir föremål för obehörig användning eller åtkomst.

Om du har frågor om skyddet för dina Personuppgifter kan du kontakta support@BHVR.com.

9. Dina rättigheter och val vad gäller dina Personuppgifter

För spel där du skapat ett konto kan du när som helst gå in på, ändra, uppdatera och radera Personuppgifter genom att logga in på aktuell tjänst och gå in på dina kontoinställningar.

Om du vill kontakta oss om hur dina Personuppgifter behandlas eller få åtkomst till dem i ett elektroniskt format, ändra dem, radera dem eller motsätta dig behandling av dem eller begränsa behandlingen av dem, beroende på vad som kan vara tillämpligt, eller återkalla ditt medgivande till behandling eller begära överföring av Personuppgifterna till någon annan onlineleverantör, där så tekniskt är möjligt, kan du e-posta oss på support@bhvr.com. Observera att en återkallelse av ditt medgivande inte påverkar lagligheten av den behandling som gjorts tidigare.

Om du skickar in din begäran via e-post måste du bekräfta din identitet och även tillhandahålla kontaktuppgifter, vad din begäran avser och vilka Personuppgifter det handlar om. Vi har rätt att be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet.

Vi ändrar, uppdaterar eller raderar dina Personuppgifter eller upphör med eller begränsar behandlingen av dem på det sätt du önskar och i enlighet med våra legitima intressen. Observera att om du raderar dina Personuppgifter kommer du inte längre få åtkomst till de Tjänster och BHVR-spel som har samband med din interna och externa identitetsbeskrivning.

BHVR har rätt att avvisa begäran om radering om det finns en juridisk skyldighet att behålla Personuppgifterna beroende på juridiska yrkanden eller om det krävs enligt ingångna avtal.

Din begäran behandlas inom trettio (30) dagar från mottagandet, med reservationen för att BHVR har rätt att förlänga perioden till två månader enligt gällande lagstiftning beroende på svårighetsgraden och antalet inkomna begäran.

Du kan också kontakta din lokala dataskyddsmyndighet om du har frågor om insamlingen och användningen av dina Personuppgifter.

10. Barn

BHVR SAMLAR INTE MEDVETET IN ELLER KRÄVER TILLGÅNG TILL BARNS PERSONUPPGIFTER. OM DU ÄR 13 ÅR ELLER YNGRE ELLER UNDER LÄGSTA GODKÄNDA ÅLDER I LÄNDER DÄR ÅLDERN ÄR HÖGRE ÄN 13 ÅR SKA DU INTE SKICKA DINA PERSONUPPGIFTER TILL BHVR.

I vissa spel för barn, inklusive Tree World, samlar vi in identifierande information som användar-ID:s och IP-adresser i det enda syftet att tillhandahålla adekvat funktionalitet och support för våra Tjänster och skydda Spelets säkerhet och integritet.

Tjänsterna kan innehålla reklam för våra produkter och Tjänster eller för tredje part. När vi med säkerhet vet att användarna är 13 år och under visas ingen anpassad reklam för dessa användare i Tjänsterna.

11. Tredjepartstjänster

Tjänsterna kan innehålla reklam eller länkar till tredjepartswebbplatser som Twitter, Facebook och/eller Youtube. Att dessa länkar finns med i våra Tjänster betyder inte att vi godkänt, gett behörighet till eller har ett partnerskap med den aktuella webbplatsen. Om du klickar på dessa länkar eller använder tjänster från en tredje part lämnar du BHVR:s Tjänster och du bör då läsa Sekretesspolicyn för den aktuella webbplatsen innan du delar dina Personuppgifter.

Vissa produkter och/eller Tjänster erbjuds till dig som en del av våra Tjänster i partnerskap med tredje parter och det kan krävas att du lämnar Personuppgifter till dem för att registrera dig och få åtkomst till deras produkter eller Tjänster. Identiteten på dessa tredje parter anges vid tidpunkten för registreringen. Om du väljer att registrera dig så översänder du dina Personuppgifter till dessa tredje parter och deras sekretesspolicy för Personuppgifterna kommer då att gälla.

Vi ansvarar inte för hur dina Personuppgifter används av dessa tredje parter och vi kan inte garantera samma dataskyddsrutiner.

12. Villkor för användningen av BHVR-tjänsterna

Villkoren i denna Policy ingår i BHVR:s användarvillkor och alla termer kopplade till användarvillkoren som anges i den här Policyn har den betydelse som beskrivs i användarvillkoren som du hittar på följande länk: https://www.bhvr.com/behaviour-tou/

13. Ändringar i Policyn

Vi har rätt att när som helst göra ändringar i Policyn. Om vi gör ändringar i Policyn kommer vi att lägga ut dem i Tjänsterna eller på någon annan lämplig plats så att du alltid är fullt informerad om dem. Ändringar i Policyn börjar gälla trettio (30) dagar efter att de publicerats. Om du fortsätter att använda våra Tjänster ska det anses som ett godkännande av ändringarna i Policyn.

14. Kommunicera med BHVR

Har du frågor eller synpunkter på denna Policy kan du kontakta oss på support@BHVR.com eller via e-post till: Legal Department, Behaviour Interactive Inc., 500-6666 St. Urbain Street, Montreal, Quebec H2S 3H1.