Zasady ochrony prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 20 maja 2019 r.

Firma BEHAVIOUR INTERACTIVE INC. wraz z podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi (dalej „BHVR”) rozumie znaczenie ochrony danych osobowych użytkownika („Dane osobowe”). Niniejsze zasady ochrony prywatności („Zasady ochrony prywatności”) wyjaśniają, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe dostarczone nam przez użytkownika lub zebrane podczas korzystania przez niego z witryn, aplikacji, gier, funkcji i innych elementów będących pod kontrolą BHVR, zgodnie z opisem w niniejszych Zasadach ochrony prywatności („Usługi”).

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA NINIEJSZE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUG BHVR.

Poniżej przedstawiono podsumowanie Zasad. W przypadku rozbieżności między podsumowaniem a Zasadami, moc rozstrzygającą mają Zasady.

Podsumowanie Zasad

Jakie Dane osobowe zbiera BHVR?

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe (np. wewnętrzny identyfikator);
 • Dane połączenia (np. adres IP);
 • Dane lokalizacyjne (np. kraj pochodzenia).

Do jakich celów są wykorzystywane Dane osobowe?

 • Świadczenie i obsługa Usług, w tym w celu zapewniania rankingów online;
 • Personalizowanie i doskonalenie Usług;
 • Analizowanie i dostarczanie statystyk dotyczących korzystania z Usług;
 • Panowanie nad zachowaniem, które w sposób wyraźny stanowi naruszenie prawa lub nadużycie Usług;
 • Wysyłanie biuletynów i informacji o promocjach;
 • Obsługa podań o pracę.

Czy Dane osobowe są udostępniane osobom trzecim?

Możemy zlecać podwykonawcom gromadzenie i przetwarzanie Danych osobowych użytkownika w imieniu naszej firmy i na jej rzecz w celu dostarczania określonych usług, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail i obsługa płatności. Podwykonawcy ci mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Gdy Dane osobowe są udostępniane podwykonawcom, podejmujemy stosowne środki umowne mające na celu zapewnienie dostatecznej ochrony Danych osobowych.

Jak użytkownik może skontaktować się z BHVR lub poprosić o usunięcie jego Danych osobowych?

Do: Legal Department

Adres e-mail: support@bhvr.com

Adres korespondencyjny: Behaviour Interactive Inc., 500-6666 Saint-Urbain Street, Montreal, Quebec H2S 3H1, Canada

Zasady

Niniejsze Zasady BHVR wyjaśniają, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe dostarczone nam przez użytkownika lub zebrane podczas korzystania przez niego z Usług. Definicje podane w niniejszym akapicie mają znaczenie podane we wstępie skróconej wersji Zasad.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA NINIEJSZE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUG BHVR.

1. Wykorzystywanie Danych osobowych

BHVR może wykorzystywać Dane osobowe użytkownika do następujących celów:

 • dostarczanie i obsługa Usług, na przykład w celu połączenia użytkownika z innymi graczami (dobieranie graczy), jeśli użytkownik o to poprosi, oceny jego postępów w grze lub zapewniania rankingów;
 • personalizowanie i doskonalenie Usług oraz doświadczenia użytkownika;
 • obsługa wszelkich transakcji związanych z Usługami;
 • kontakt z użytkownikiem w celu zapewnienia obsługi klienta i/lub wsparcia technicznego;
 • analizowanie i raportowanie sposobu korzystania i tendencji dot. Usług;
 • pytanie użytkownika o opinię na temat Usług i prowadzenie ankiet o Usługach;
 • wysyłanie powiadomień z potwierdzeniem, aktualizacji i alertów bezpieczeństwa;
 • panowanie nad zachowaniem stanowiącym nadużycie Usług, w tym zarządzanie blokadami graczy;
 • powstrzymywanie zachowania graczy, które jest w sposób wyraźny niezgodne z prawem;
 • wysyłanie reklam, biuletynów, informacji o promocjach, nagród i innego typu treści lub elementów dostosowanych do profilu i zainteresowań użytkownika, w tym oferowanie udziału w konkursach;
 • personalizowanie Usług i gier, w szczególności dostarczanie funkcji lub reklam odpowiadających zainteresowaniom i/lub preferencjom użytkownika;
 • rozpatrywanie podań o pracę wysłanych do BHVR;
 • wszelkie inne cele opisane w Zasadach, takie jak realizacja innych uzasadnionych prawnie interesów gospodarczych związanych z korzystaniem z Gry i/lub Usług lub przypadki, gdy gromadzimy Dane osobowe użytkownika za jego zgodą do określonych celów.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie naszych biuletynów i wiadomości, Dane osobowe dostarczone nam przez niego pozwolą nam na wysyłanie użytkownikowi wiadomości dotyczących nowych funkcji, aktualizacji, konkursów i wydarzeń, które mogą go zainteresować w związku z Usługami i Grami. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z tej usługi BHVR.

W odniesieniu do niektórych z naszych gier i/lub witryn, z wyjątkiem przypadków, gdy użytkownik nie udzieli na to zgody, możemy udostępniać lub łączyć Dane osobowe użytkownika z bazami danych wybranych partnerów w celu dostarczania użytkownikowi spersonalizowanych reklam lub wiadomości marketingowych lepiej dopasowanych do jego zainteresowań.

W każdym przypadku będziemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika tylko, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia opisanych wyżej celów i zgodne z uzasadnionymi interesami BHVR lub gdy pozwala na to lub wymaga tego prawo.

2. Przetwarzane Dane osobowe

Możemy gromadzić, przetwarzać, wykorzystywać i/lub udostępniać, zależnie od używanej gry, Dane osobowe gromadzone automatycznie, dostarczone nam przez użytkownika lub osoby trzecie, w tym:

 • dane identyfikacyjne użytkownika, np. imię i nazwisko, datę urodzenia lub wewnętrzny kod identyfikacyjny i/lub kod identyfikacyjny powiązany z używaną platformą gry;
 • dane kontaktowe użytkownika, na przykład jego adres korespondencyjny i adres e-mail;
 • dane połączenia użytkownika, np. jego adres IP i dzienniki;
 • historię zakupów dokonanych przez użytkownika w ramach naszych Usług;
 • historię gry użytkownika, np. jego wyniki i poziom;
 • dane dotyczące naszych relacji gospodarczych z użytkownikiem, np. jego historię płatności lub zakupione przez niego przedmioty;
 • dane lokalizacyjne użytkownika;
 • wszelkie inne dane dostarczone nam przez użytkownika w ramach Usług lub gromadzone przez nas za jego zgodą bądź do określonych celów.

Użytkownik może nie udostępniać określonych Danych osobowych, ale nie będzie wówczas w stanie korzystać z pewnych Usług lub funkcji. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt zgodnie z opisem w sekcji 14.

Publiczne dane, w tym treści utworzone przez użytkowników, internetowe fora, blogi, czat i profile

Użytkownik może przekazywać Dane osobowe, gdy udostępnia treści w Usługach, w ramach gier, lub na forach internetowych, blogach, platformach dyskusyjnych, publicznych profilach użytkowników lub podobnych forach naszych Usług lub w ramach naszych gier, takich jak czaty („Fora”). Dane osobowe ujawniane przez użytkownika na Forach stają się publiczne i mogą być wyświetlane lub wykorzystywane przez innych użytkowników bez jego zgody. Użytkownik ujawnia Dane osobowe na Forach na własne ryzyko, a my nie odpowiadamy za ich wykorzystywanie przez osoby trzecie.

3. Gromadzenie Danych osobowych

Gromadziny Dane osobowe użytkownika, gdy ten wysyła je nam wyraźnie i bezpośrednio lub gdy korzystamy z opisanych niżej technologii, które gromadzą takie Dane osobowe.

Gromadzimy Dane osobowe użytkownika, gdy ten:

 • korzysta z Usług, tworzy konto użytkownika lub publiczny profil;
 • dokonuje zakupów w naszych sklepach internetowych lub kupuje wirtualne przedmioty w naszych grach;
 • tworzy treści jako użytkownik;
 • korzysta z interaktywnej zawartości Usług lub wyświetla reklamy w Usługach;
 • subskrybuje biuletyn elektroniczny i inne treści promocyjne;
 • kontaktuje się z obsługą klienta BHVR lub prosi o wsparcie techniczne;
 • wypełnia ankietę, zapisuje się do konkursu, wydarzenia lub akcji promocyjnej;
 • udziela się na forum lub czacie internetowym za pośrednictwem naszych Usług;
 • składa podanie, aby zostać beta testerem;
 • rejestruje produkt online lub pobiera aktualizacje i wersje demonstracyjne.

3.1. Technologie analityczne

Używamy wewnętrznych technologii analitycznych i technologii analitycznych podmiotów zewnętrznych do gromadzenia Danych osobowych zebranych przez urządzenie i/lub system operacyjny użytkownika w plikach dzienników, w celu doskonalenia Usług i zapewniania użytkownikowi większej ochrony. Te Dane osobowe, jeżeli są dostępne, mogą obejmować adres IP i identyfikator urządzenia, a także statystyki gry (w tym wyniki, rankingi i publiczny zewnętrzny identyfikator użytkownika). Te Dane osobowe są gromadzone w celu zarządzania i doskonalenia Usług, zapewnienia graczom bezpieczeństwa, a także oferowania treści dostosowanych do zainteresowań i potrzeb użytkownika.

Narzędzia analityczne podmiotów zewnętrznych (w tym między innymi DeltaDNA) mogą łączyć Dane osobowe gromadzone przez nie w związku z Usługami z danymi osobowymi, które gromadzą niezależnie w ramach innych usług, zgodnie z ich indywidualnymi zasadami ochrony prywatności. BHVR nie gromadzi ani nie wyświetla żadnych danych, które mogą być niezależnie gromadzone przez takie podmioty zewnętrzne.

3.2. Narzędzia do analizy wskaźników i inne technologie

Pliki cookie lub podobne technologie to drobne pliki komputerowe zachowywane na dysku twardym użytkownika za pośrednictwem jego przeglądarki internetowej. Używamy plików cookie do różnych celów, zależnie od gry, w szczególności do dostosowywania treści do zainteresowań użytkownika, a także dostarczania Usług i zarządzania korzystaniem z nich.

Możemy także używać niektórych plików cookie w naszych witrynach, które mogą gromadzić tylko ogólne Dane osobowe w celu zapisania konfiguracji przeglądarki użytkownika i personalizacji wyglądu tych witryn. Korzystamy również w ramach Usług z technologii zapobiegających oszukiwaniu, które wykorzystują pliki cookie, jak opisano poniżej.

Użytkownik może zabronić przechowywania plików cookie, zmieniając konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Jednak w takim przypadku Usługi, nasze witryny i/lub niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w następującej witrynie: http://www.allaboutcookies.org.

3.3. Technologie dostarczające reklamy, w tym reklamy dostosowane do zainteresowań użytkownika

Usługi, w szczególności niektóre z naszych aplikacji mobilnych, mogą wykorzystywać zapewniane przez naszych dostawców technologie dostarczające reklamy, w tym reklamy dostosowane do zainteresowań użytkownika (w tym między innymi UnityAds), które mogą używać do tego celu pikseli i/lub podobnych technologii. Dane zebrane przez te podmioty zewnętrzne mogą obejmować między innymi (i) wiek i/lub płeć użytkownika, (ii) adres IP i/lub kraj użytkownika, (iii) publikowane reklamy i ich lokalizację w Usługach lub grze, (iv) czas wyświetlania reklamy i liczbę wyświetleń, (v) identyfikatory i ustawienia urządzenia użytkownika, (vi) informacje o korzystaniu przez użytkownika z wyświetlanych przez niego Usług, produktów i/lub innych witryn (w tym witryn osób trzecich), a także daty i godziny takich wyświetleń i/lub (vii) reakcje użytkownika na reklamy, jeżeli dotyczy, co ma na celu umożliwienie dostawcom obliczenia liczby wyświetleń reklam lub prezentowania reklam w formacie zoptymalizowanym pod kątem urządzenia użytkownika. Użytkownikowi mogą wyświetlać się reklamy dostosowane do jego zainteresowań, np. oferta gry, która może go zainteresować.

Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tych technologii, nie wolno mu używać naszych aplikacji mobilnych.

W odniesieniu do niektórych z naszych gier i/lub witryn, z wyjątkiem przypadków, gdy użytkownik nie udzieli na to zgody, możemy udostępniać lub łączyć Dane osobowe użytkownika z bazami danych wybranych partnerów w celu dostarczania użytkownikowi spersonalizowanych reklam lub wiadomości marketingowych lepiej dopasowanych do jego zainteresowań.

Sieci reklamowe osób trzecich mogą wiązać Dane osobowe z danymi zebranymi przez nie niezależnie z innych usług zgodnie z własnymi zasadami ochrony prywatności. BHVR nie gromadzi ani nie wyświetla danych, które mogą być niezależnie gromadzone przez podmioty zewnętrzne. Więcej informacji na temat niektórych ze wspomnianych praktyk sieci reklamowych można znaleźć w witrynie www.networkadvertising.orgwww.aboutads.info/choices lub www.youronlinechoices.com.

3.4. Usługi zapobiegania oszukiwaniu

W przypadku niektórych gier korzystamy z usług zapobiegania oszukiwaniu („Usługi zapobiegania oszukiwaniu”) obsługiwanych przez osoby trzecie (w tym EasyAntiCheat i Battleye) poprzez oprogramowanie klienckie („Oprogramowanie”) zintegrowane z grą. Po rozpoczęciu nowej sesji gry Oprogramowanie może automatycznie załadować i zainstalować na urządzeniu najnowszą wersję Oprogramowania. Podczas korzystania z gry usługi zapobiegania oszukiwaniu mogą skanować pliki binarne gry i pamięć urządzenia w celu wykrywania oszustw w grze i zapobiegania im („Cel”). Instalując dowolną grę BHVR lub używając jej, użytkownik zgadza się, że Usługi zapobiegające oszukiwaniu mogą zbierać, przechowywać i publikować Dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji Celu oraz identyfikacji graczy, którzy oszukują w grach i uniemożliwiania im takich praktyk. Realizacja tego Celu jest niezbędna do zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów i zapewnienia bezpieczeństwa graczy w grze. Jeśli użytkownik uważa, że Usługi zapobiegania oszukiwaniu błędnie zablokowały jego dostęp do naszych gier, powinien skontaktować się z nami pod adresem support@bhvr.com.

3.5. Funkcje społecznościowe

Jeśli użytkownik korzysta z funkcji społecznościowych w niektórych naszych grach, szczególnie grach mobilnych, może być konieczne nawiązanie poprzez nie połączenia z siecią społecznościową. Użytkownik będzie mógł używać tych funkcji społecznościowych do łączenia się z grą, sprawdzania, czy jego znajomi grają w określone gry i zapraszania ich do takich gier. Sieć społecznościowa może wówczas dostarczyć nam Dane osobowe użytkownika, takie jak jego identyfikator użytkownika sieci społecznościowej, zdjęcie profilowe (w celu utworzenia awatara w niektórych grach) i identyfikatory użytkowników oraz zdjęcia profilowe kontaktów użytkownika w sieci społecznościowej. W celu ograniczenia Danych osobowych przesyłanych nam przez sieci społecznościowe prosimy zmienić ustawienia udostępniania na koncie w odpowiednich portalach społecznościowych.

4. Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • na potrzeby realizacji umowy użytkownika z BHVR dotyczącej dostarczania mu Usług;
 • na potrzeby zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów BHVR i interesów użytkownika, w celu zapewnienia optymalnego działania Usług;
 • w oparciu o zgodę użytkownika, np. na wysyłanie mu biuletynów;
 • ponieważ jest to niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych i ustawowych, na przykład w celu powstrzymania zachowania gracza w grze, które w wyraźny sposób jest niezgodne z prawem.

5. Dane osobowe udostępniane podmiotom zewnętrznym

Możemy zlecać podwykonawcom realizację określonych usług, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail, przetwarzanie płatności, przechowywanie danych i zapewnianie obsługi klienta. Podejmujemy stosowne środki umowne mające na celu zapewnienie dostatecznej ochrony Danych osobowych przez te podmioty zewnętrzne.

Nigdy nie udostępniamy innym osobom trzecim Danych osobowych, które umożliwiają bezpośrednio identyfikację użytkownika, bez jego zgody, chyba że wymaga tego prawa lub gdy jest to zasadnie niezbędne w celu egzekwowania naszych praw. O ile nie wymaga tego prawo, BHVR nie ma obowiązku powiadamiać użytkownika o takich ujawnieniach Danych osobowych.

Możemy udostępniać osobom trzecim Dane osobowe, które nie umożliwiają bezpośrednio identyfikacji użytkownika, w formie zanonimizowanej lub zagregowanej, przykładowo w celu analizy tendencji korzystania z Usług. Ponadto nie sprawujemy kontroli nad danymi wysyłanymi przez przeglądarkę internetową użytkownika osobom trzecim, które otrzymują takie informacje w ramach normalnej działalności w Internecie.

6. Lokalizacja i przesyłanie Danych osobowych użytkownika

Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane, w celach określonych w Zasadach, na serwerach obsługiwanych przez zaufanych partnerów w Stanach Zjednoczonych (zgodnie z mechanizmem Tarczy Prywatności uznanym przez Komisję Europejską), takich jak Amazon Web Services, a także na naszych serwerach lub serwerach naszych partnerów w Kanadzie (będącej jurysdykcją zapewniającą dostateczny stopień ochrony uznany przez Komisję Europejską) lub w Europie.

Niektórzy nasi podwykonawcy mogą znajdować się w innych krajach, w tym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Korzystając z Usług i gier, użytkownik zgadza się, że jego Dane osobowe mogą być przetwarzane przez takich podwykonawców w krajach, które nie zapewniają takiego samego stopnia ochrony danych co kraj użytkownika.

BHVR podejmuje stosowne środki umowne mające na celu zapewnienie, że podwykonawcy w dostatecznym stopniu chronią Dane osobowe użytkownika oraz przetwarzają je wyłącznie dla nas i do celów określonych w Zasadach. Naszym podwykonawcom nie wolno wykorzystywać Danych osobowych użytkownika do żadnych innych celów bez jego zgody.

Aby uzyskać kopię tych zapewnień lub informacje na temat dostępu do nich prosimy o kontakt pod adresem support@BHVR.com.

7. Okres przechowywania Danych osobowych

BHVR przechowuje Dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to niezbędne do celów, dla których Dane osobowe są przetwarzane i zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Przykładowo Dane użytkownika będą przechowywane w aktywnej bazie danych BHVR:

 • przez czas niezbędny do realizacji Usług,
 • przez czas niezbędny do rozwiązania problemów technicznych użytkownika lub realizacji jego prośby,
 • przez czas niezbędny do sporządzenia statystyk gry,
 • przez 30 dni w przypadku adresów IP i dzienników.

Na koniec tego okresu Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez BHVR bądź zarchiwizowane w pośredniej bazie danych, jeżeli jest to niezbędne, w związku z wymogami prawnymi, działalnością lub z uzasadnionych prawnie przyczyn, przez ustanowiony przez prawo okres. Okres przechowywania może zmienić się w przypadku anulowania ze strony użytkownika lub jego ponownej rejestracji w Usługach bądź zgodnie z obowiązującym prawem.

8. Środki ochrony Danych osobowych użytkownika

BHVR stosuje różne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych użytkownika. Przestrzegamy zasad ogólnie przyjętych w branży gier komputerowych, a także obowiązujących przepisów, w celu zapobiegania stracie, zniszczeniu, modyfikacji bądź nieupoważnionemu lub bezprawnemu wykorzystywaniu bądź nadużywaniu Danych osobowych. Staramy się stosować odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby chronić Dane osobowe użytkownika, jednak żadne środki bezpieczeństwa nie są skuteczne w 100%. BHVR zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieupoważnione wykorzystywanie lub uzyskiwanie dostępu do Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących środków ochrony Danych osobowych użytkownika prosimy o kontakt pod adresem support@BHVR.com.

9. Prawa i opcje wyboru użytkownika dotyczące jego Danych osobowych

Użytkownik może w dowolnej chwili wyświetlić, modyfikować, aktualizować i usunąć wszelkie Dane osobowe w odniesieniu do gier, dla których utworzył konto, logując się w odpowiedniej Usłudze i przechodząc do ustawień konta.

Jeśli użytkownik chce skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania jego Danych osobowych lub uzyskać dostęp do nich w formie elektronicznej, skorygować lub usunąć je, wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzaniu lub zażądać ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli dotyczy, bądź wycofać swoją zgodę, jeżeli dotyczy, lub przenieść je do innego internetowego dostawcy, gdy jest to technicznie możliwe, może wysłać nam wiadomość e-mail na adres support@bhvr.com. Uwaga: wycofanie zgody nie wpłynie na prawomocność czynności przetwarzania realizowanych w przeszłości.

W przypadku żądania przesłanego drogą mailową użytkownik musi potwierdzić swoją tożsamość, podać swoje dane kontaktowe, przedmiot żądania i Dane osobowe, których ono dotyczy. Zastrzegamy prawo o poproszenie użytkownika o inne informacje w celu potwierdzenia jego tożsamości.

Skorygujemy, zaktualizujemy lub usuniemy Dane osobowe użytkownika lub wstrzymamy bądź ograniczymy ich przetwarzanie, zgodnie z żądaniem oraz naszymi prawnie uzasadnionymi interesami. Należy zwrócić uwagę, że jeśli użytkownik usunie swoje Dane osobowe, utraci dostęp do Usług i gier BHVR powiązanych z jego wewnętrznym i/lub zewnętrznym identyfikatorem.

BHVR zastrzega prawo do odrzucenia żądań o usunięcie Danych osobowych, jeśli istnieje obowiązek prawny do przechowywania Danych osobowych ze względu na roszczenia prawne lub jeżeli wymagają tego zawarte przez nas umowy.

Żądanie użytkownika zostanie rozpatrzone w ciągu trzydziestu (30) dni od jego odbioru, przy czym BHVR zastrzega prawo do wydłużenia tego okresu do dwóch miesięcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwagi na złożoność i liczbę zgłoszeń.

W przypadku pytań związanych z gromadzeniem i wykorzystywaniem jego Danych osobowych użytkownik może również skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych.

10. Dzieci

BHVR NIE GROMADZI ANI NIE ŻĄDA ŚWIADOMIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECI. JEŚLI UŻYTKOWNIK MA 13 LUB MNIEJ LAT BĄDŹ NIE OSIĄGNĄŁ WIEKU MINIMALNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W KRAJACH, W KTÓRYCH WIEK TEN WYNOSI POWYŻEJ 13 LAT, NIE POWINIEN WYSYŁAĆ SWOICH DANYCH OSOBOWYCH DO BHVR.

W niektórych grach dla dzieci, w tym Tree World, gromadzimy dane identyfikacyjne, takie jak identyfikatory użytkowników i adresy IP, wyłącznie na potrzeby zapewnienia odpowiedniego działania i wsparcia naszych Usług oraz ochrony bezpieczeństwa i integralności gry.

Usługi mogą zawierać reklamy produktów lub usług naszej firmy bądź osób trzecich. W przypadkach, gdy wiemy, że użytkownik ma 13 lub mniej lat, w Usługach nie będą wyświetlały mu się reklamy behawioralne.

11. Usługi zewnętrzne

Usługi mogą zawierać reklamy lub łącza do witryn podmiotów zewnętrznych takich jak Twitter, Facebook i/lub YouTube. Obecność tych łączy w naszych Usługach nie stanowi aprobaty ani upoważnienia danej witryny ani nie oznacza, że jesteśmy z nią stowarzyszeni. Jeśli użytkownik kliknie takie łącza lub skorzysta z usług podmiotu zewnętrznego, opuści Usługi BHVR i przed udostępnianiem swoich Danych osobowych powinien zapoznać się z zasadami ochrony prywatności danej witryny.

Niektóre produkty i/lub usługi są oferowane użytkownikowi w ramach naszych Usług we współpracy z osobami trzecimi i mogą wymagać dostarczenia im Danych osobowych w celu rejestracji i uzyskania dostępu do ich produktów lub usług. Tożsamość tych osób trzecich będzie określona w momencie rejestracji. W przypadku rejestracji użytkownik prześle swoje Dane osobowe takim osobom trzecim, które będą obchodzić się z nimi zgodnie z własnymi zasadami ochrony prywatności.

Nie odpowiadamy za wykorzystywanie Danych osobowych użytkownika przez takie osoby trzecie i nie gwarantujemy takich samych praktyk z zakresu ochrony danych.

12. Warunki korzystania z usług BHVR

Warunki niniejszych Zasad są włączane do Warunków korzystania z usług BHVR, a wszelkie wyrażenia pisane dużą literą w niniejszych Zasadach mają znaczenie przypisane im w tych Warunkach, które są dostępne pod następującym adresem: https://www.bhvr.com/behaviour-tou/

13. Zmiany Zasad

Zastrzegamy prawo do zmiany Zasad w dowolnej chwili. Jeśli wprowadzimy w Zasadach zmiany, opublikujemy je w Usługach lub w innym odpowiednim miejscu w taki sposób, aby użytkownik był w pełni poinformowany o takich zmianach. Wszelkie zmiany w Zasadach wchodzą w życie trzydzieści (30) dni po ich publikacji. Dalsze korzystanie z Usług przez użytkownika jest równoznaczne z przyjęciem zmian w Zasadach.

14. Komunikacja z BHVR

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Zasad prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem support@BHVR.com lub pocztową pod adresem ATTN: Legal Department, Behaviour Interactive Inc., 500-6666 St. Urbain Street, Montreal, Quebec H2S 3H1.