Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2019

BEHAVIOUR INTERACTIVE INC., met inbegrip van diens dochterondernemingen en gelieerde personen en ondernemingen (hierna ‘BHVR‘), begrijpt het belang van de bescherming van je persoonlijke informatie (‘Persoonsgegevens‘). We hebben dit privacybeleid (het ‘Beleid‘) aangenomen om uit te leggen hoe we de Persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen die jij ons verstrekt of die wij vergaren wanneer je gebruikmaakt van de websites, toepassingen, games, functies of andere voorzieningen die door BHVR worden beheerd, zoals beschreven in het Beleid (de ‘Diensten‘).

ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET HET BELEID, MAG JE GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE BHVR-DIENSTEN.

Een samenvatting van het Beleid is hieronder beschikbaar. In geval van tegenstrijdigheden tussen de samenvatting en het Beleid, krijgt het Beleid voorrang.

Samenvatting van het Beleid

Welke Persoonsgegevens worden door BHVR verzameld?

 • Identificatie- en contactgegevens (bijv. een interne identificatiecode);
 • Verbindingsgegevens (bijv. je IP-adres);
 • Locatiegegevens (bijv. land van herkomst).

Voor welke doeleinden worden de Persoonsgegevens gebruikt?

 • Het aanbieden en onderhouden van de Diensten, onder meer voor het verstrekken van online klassementen;
 • Het aanpassen en verbeteren van de Diensten;
 • Het analyseren en verstrekken van cijfers over het gebruik van de Diensten;
 • Het aanpakken van onmiskenbaar ongeoorloofd gedrag en misbruik van de Diensten;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en promoties;
 • Het verwerken van sollicitaties.

Worden de Persoonsgegevens gedeeld met derden?

We kunnen externe contractanten inschakelen om je Persoonsgegevens namens en ten behoeve van ons te verzamelen en te verwerken, zodat we bepaalde diensten kunnen leveren, zoals het versturen van e-mails en het verwerken van betalingen. Deze contractanten kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn. Wanneer de Persoonsgegevens worden gedeeld met onze contractanten, nemen wij passende contractuele maatregelen om de Persoonsgegevens afdoende te beschermen.

Hoe kun je contact opnemen met BHVR of de verwijdering van je Persoonsgegevens aanvragen?

T.a.v.: Legal Department

Per e-mail: support@bhvr.com

Per post: Behaviour Interactive Inc., 500-6666 Saint-Urbain Street, Montreal, Quebec H2S 3H1, Canada

Beleid

BHVR heeft dit Beleid aangenomen om uit te leggen hoe we de Persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen die jij ons verstrekt of die wij vergaren wanneer je gebruikmaakt van de Diensten. De in deze paragraaf gebruikte definities hebben de betekenis die in de inleiding van de verkorte versie van het Beleid wordt gegeven.

ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET HET BELEID, MAG JE GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE BHVR-DIENSTEN.

1. Gebruik van Persoonsgegevens

BHVR kan je Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • de Diensten ter beschikking stellen en onderhouden, bijvoorbeeld om je op jouw verzoek in contact te brengen met andere spelers (matchmaking), om je voortgang in de game te evalueren of om klassementen aan te bieden;
 • de Diensten en de gebruikerservaring aanpassen en verbeteren;
 • transacties met betrekking tot de Diensten afhandelen;
 • contact met je opnemen om je te voorzien van klanten- en/of technische ondersteuning;
 • het gebruik van en trends in de Diensten analyseren en daarover rapporteren;
 • je mening vragen over de Diensten en enquêtes houden over de Diensten;
 • je bevestigingsberichten, updates en beveiligingswaarschuwingen sturen;
 • misbruik van Diensten aanpakken, met name het beheer van het uitsluiten van spelers;
 • een einde maken aan onmiskenbaar ongeoorloofd gedrag van spelers;
 • advertenties, nieuwsbrieven, promoties, beloningen en andere soorten content of functies verzenden die aansluiten op je profiel en interesses, met inbegrip van aanbiedingen om deel te nemen aan wedstrijden;
 • de Diensten en de games aanpassen, in het bijzonder door functies of advertenties aan te bieden die aansluiten op je interesses en/of voorkeuren;
 • het verwerken van sollicitaties die naar BHVR worden gestuurd;
 • elk ander doel dat in het Beleid wordt beschreven, zoals het nastreven van andere legitieme commerciële belangen die verband houden met het gebruik van de Game en/of Diensten of wanneer wij met jouw toestemming je Persoonsgegevens verzamelen voor specifieke doeleinden.

Als je onze nieuwsbrieven en nieuwsberichten wilt ontvangen, kunnen we op basis van de Persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt berichten sturen over nieuwe functies, updates, prijsvragen en evenementen die voor jou van belang kunnen zijn in verband met de Diensten en Games. Je kunt je te allen tijde afmelden voor deze dienst van BHVR.

Voor sommige van onze games en/of websites kunnen we, mits je hiervoor toestemming geeft, een deel van je Persoonsgegevens delen of analyseren met geselecteerde partners om je gepersonaliseerde advertenties aan te bieden of om nog gerichtere marketinginspanningen te kunnen plegen.

In elk geval gebruiken wij je Persoonsgegevens alleen wanneer dit nodig is om de hierboven beschreven doeleinden en de rechtmatige belangen van BHVR te verwezenlijken, of wanneer dit wettelijk is toegestaan of vereist.

2. Verwerking van Persoonsgegevens

We kunnen, afhankelijk van het gebruikte spel, Persoonsgegevens die automatisch zijn verzameld, die jij ons hebt verstrekt of die door derden zijn verstrekt, vergaren, verwerken, gebruiken en/of delen, met inbegrip van:

 • je identiteitsgegevens, zoals je naam en voornaam, geboortedatum, of je interne identificatiecode en/of de identificatiecode van het gebruikte spelplatform;
 • je contactgegevens, zoals je adres en e-mailadres;
 • je verbindingsgegevens, zoals je IP-adres en logbestanden;
 • de geschiedenis van je aankopen in het kader van onze Diensten;
 • je gamegeschiedenis, zoals je score en je niveau;
 • gegevens over onze huidige zakelijke relatie, zoals je factuurgeschiedenis of aangeschafte artikelen;
 • je locatiegegevens;
 • alle andere gegevens die je ons verstrekt in het kader van de Diensten, of die we met jouw toestemming verzamelen om je de Diensten te leveren of om specifieke maatregelen te kunnen treffen.

Je kunt ervoor kiezen bepaalde Persoonsgegevens niet te verstrekken, maar in dat geval kun je mogelijk niet alle Diensten of functies gebruiken. Voor vragen kun je contact met ons opnemen op de wijze zoals beschreven in artikel 14.

Openbare gegevens, waaronder door gebruikers gegenereerde content, online fora, blogs, chats en profielen

Je kunt Persoonsgegevens doorgeven wanneer je content levert in de Diensten, als onderdeel van games, of op online fora, in blogs, discussieplatforms, openbare gebruikersprofielen of andere soortgelijke fora in onze Diensten of als onderdeel van onze games, zoals chats (de ‘Fora‘). De Persoonsgegevens die je op de Fora openbaar maakt, worden openbare gegevens en kunnen door andere gebruikers worden gelezen of zonder je toestemming gebruikt. Als je besluit Persoonsgegevens op de Fora openbaar te maken, doe je dit op eigen risico en zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke Persoonsgegevens door derden.

3. Persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen je Persoonsgegevens wanneer je deze uitdrukkelijk en rechtstreeks naar ons verstuurt of wanneer we de hieronder beschreven technologieën gebruiken om deze Persoonsgegevens te verzamelen.

Wij verzamelen je Persoonsgegevens wanneer je:

 • gebruikmaakt van de Diensten, of een gebruikersaccount of openbaar profiel aanmaakt;
 • aankopen doet in onze webwinkels of virtuele artikelen aanschaft in onze games;
 • content creëert als gebruiker;
 • de interactieve content van de Diensten gebruikt of advertenties in de Diensten bekijkt;
 • je abonneert op een e-mailnieuwsbrief en andere reclame;
 • contact opneemt met de klantenservice van BHVR of technische ondersteuning vraagt;
 • reageert op een enquête, je inschrijft voor een prijsvraag, een evenement of een promotieactiviteit;
 • deelneemt aan een forum of online chat via onze Diensten;
 • je aanmeldt om bètatester te worden;
 • online een product registreert of patches en demo’s downloadt.

3.1. Analysetechnologieën

Wij gebruiken interne analysetechnologieën en die van derden om Persoonsgegevens te verzamelen die door jouw apparaat en/of besturingssysteem worden gegenereerd via logbestanden, om de Diensten en je veiligheid te verbeteren. Deze Persoonsgegevens kunnen, indien beschikbaar, het IP-adres en apparaat-ID bevatten, evenals gamestatistieken (inclusief scores, plaats in klassementen en je openbare externe identificatiecode). Deze Persoonsgegevens worden verzameld om de Diensten te beheren en te verbeteren, de veiligheid van de spelers te waarborgen en aangepaste en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden.

Analyse-instrumenten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot DeltaDNA) kunnen de Persoonsgegevens die ze verzamelen in het kader van de Diensten in verband brengen met de Persoonsgegevens die ze onafhankelijk van elkaar verzamelen over andere Diensten, zoals is vastgesteld in hun eigen privacybeleid. BHVR verzamelt of gebruikt geen gegevens die onafhankelijk door deze derden kunnen zijn verzameld.

3.2. Analysetools en andere technologieën

Cookies of soortgelijke technologieën zijn kleine computerbestanden die via je webbrowser op je harde schijf worden opgeslagen. Afhankelijk van het spel gebruiken we cookies voor verschillende doeleinden, en in het bijzonder om onze content af te stemmen op je interesses en om de Diensten te kunnen leveren en het gebruik ervan te beheren.

We kunnen ook bepaalde cookies op onze websites gebruiken die alleen algemene Persoonsgegevens kunnen verzamelen om je browserconfiguratie op te slaan en het uiterlijk van deze websites te personaliseren. We gebruiken ook technologieën om valsspelen tegen te gaan in Diensten die gebruikmaken van cookies, zoals hieronder wordt beschreven.

Je kunt het opslaan van cookies verhinderen door de configuratie van je webbrowser te wijzigen. Als je echter weigert cookies op te slaan, is het mogelijk dat de Diensten en/of onze websites en/of bepaalde functies niet naar behoren werken. Voor meer informatie over cookies verwijzen we je naar de volgende website: http://www.allaboutcookies.org.

3.3. Advertentietechnologieën, inclusief advertenties op basis van belangstelling

Onze Diensten, in het bijzonder sommige van onze mobiele applicaties, kunnen advertentietechnologieën bevatten van onze leveranciers (met inbegrip van, maar niet beperkt tot UnityAds), die voor deze doeleinden mogelijk gebruikmaken van pixels en/of andere vergelijkbare technologieën. Gegevens die door deze derden worden verzameld, kunnen zonder beperking de volgende informatie bevatten: (i) je leeftijd en/of geslacht, (ii) je IP-adres en/of land, (iii) de geplaatste advertenties en de locatie ervan in de Diensten of de game (iv) de duur van de zichtbaarheid van een advertentie evenals het aantal weergaven, (v) de identiteitscodes en instellingen van je apparaat, (vi) je gebruik van de Diensten, producten en/of andere websites (met inbegrip van websites van derden) die je hebt bekeken (evenals de datum en het tijdstip waarop je de advertenties hebt bekeken), en/of (vii) je eventuele reacties op de advertenties, om onze leveranciers in staat te stellen het aantal weergaven van de advertenties te berekenen of om advertenties te presenteren in een formaat dat het meest geschikt is voor je apparaat. Advertenties kunnen worden afgestemd op je interesses; je kunt bijvoorbeeld een aanbieding krijgen voor een game waarin je mogelijk geïnteresseerd bent.

Als je geen gebruik wilt maken van deze technologieën, kun je onze mobiele apps niet gebruiken.

Voor sommige van onze games en/of websites kunnen we, mits je hiervoor toestemming geeft, een deel van je Persoonsgegevens delen of analyseren met geselecteerde partners om je gepersonaliseerde advertenties aan te bieden of om nog gerichtere marketinginspanningen te kunnen plegen.

Advertentienetwerken van derden kunnen de Persoonsgegevens koppelen aan gegevens die ze onafhankelijk hebben verzameld van andere services in het kader van hun eigen privacybeleid. BHVR verzamelt of gebruikt geen gegevens die onafhankelijk door deze derden kunnen zijn verzameld. Voor meer informatie over de werkwijze van enkele van deze advertentienetwerken, ga je naar www.networkadvertising.orgwww.aboutads.info/choices of www.youronlinechoices.com.

3.4. Diensten om valsspelen tegen te gaan

Voor bepaalde games maken we gebruik van diensten om valsspelen tegen te gaan (‘Anticheatservices‘) die in handen zijn van derden are (waaronder EasyAntiCheat en Battleye) via clientsoftware (de ‘Software‘) die in de game is geïntegreerd. Wanneer je een nieuwe gamesessie start, kan de Software automatisch de laatste versie hiervan laden en op je apparaat installeren. Tijdens je gebruik van de game, kunnen de Anticheatservices de binaire bestanden van de game en het geheugen van je apparaat doorzoeken om vals spel in de game op te sporen en te verhinderen (de ‘Doelstelling‘). Door een BHVR-game te installeren of te gebruiken, ga je ermee akkoord dat de Anticheatservices Persoonsgegevens kunnen verzamelen, opslaan en publiceren met geen ander oogmerk dan het nastreven van de Doelstelling, en bovendien om spelers op te sporen die vals spelen in games en dit te verhinderen. Deze Doelstelling is noodzakelijk bij het nastreven van onze rechtmatige belangen en het verzekeren van de veiligheid van de spelers in het spel. Als je van mening bent dat je toegang tot onze games ten onrechte is geblokkeerd door de Anticheatservices, kun je contact met ons opnemen via support@bhvr.com.

3.5. Sociale media

Als je ervoor kiest sociale-mediafuncties te gebruiken in sommige van onze games, met name mobiele games, kan het nodig zijn om via deze games verbinding te maken met een sociale-medianetwerk. Je kunt deze sociale-mediafuncties gebruiken om verbinding te maken met de game, en erachter te komen of je vrienden bepaalde games spelen en hen uit te nodigen om met je mee te doen in deze games. Het sociale-medianetwerk kan ons dan van Persoonsgegevens voorzien, zoals je gebruikers-ID van je sociale-medianetwerk, je profielfoto (om je avatar te maken in bepaalde games) en de gebruikers-ID’s en profielfoto’s van je contacten op het sociale-medianetwerk. Om de Persoonsgegevens die via sociale netwerken aan ons worden doorgegeven te beperken, vragen we je de instellingen voor het delen van je account op de websites van de desbetreffende sociale media aan te passen.

4. Rechtsgrondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens

De verwerking van je Persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende juridische grondslagen:

 • voor de uitvoering van je contract met BHVR om je van de Diensten te kunnen voorzien;
 • voor het nastreven van de rechtmatige belangen van BHVR en jouw eigen belangen, zodat de Diensten zo goed mogelijk functioneren;
 • omdat hiervoor jouw toestemming vereist is, bijvoorbeeld om je nieuwsbrieven te sturen;
 • omdat het noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen, bijvoorbeeld om een einde te maken aan onmiskenbaar ongeoorloofd gedrag van een speler in een spel.

5. Persoonsgegevens die worden gedeeld met derden

Wij kunnen van tijd tot tijd contractanten inhuren voor het leveren van bepaalde diensten, zoals het versturen van e-mail, het verwerken van betalingen, het hosten van gegevens en het verlenen van klantenondersteuning. Wij nemen passende contractuele maatregelen om ervoor te zorgen dat deze derden de Persoonsgegevens afdoende beschermen.

Wij zullen nooit Persoonsgegevens waaraan je rechtstreeks kunt worden herkend, zonder je toestemming delen met andere derden, behalve indien dit wettelijk vereist is of indien het redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten af te dwingen. Tenzij dit wettelijk vereist is, is BHVR niet verplicht je op de hoogte te brengen van een dergelijke bekendmaking van Persoonsgegevens.

We kunnen Persoonsgegevens waaruit je identiteit niet rechtstreeks kan worden afgeleid, die geanonimiseerd of gebundeld zijn, delen met derden, bijvoorbeeld om trends in het gebruik van de Diensten te analyseren. Bovendien hebben wij geen controle over de gegevens die door je webbrowser naar derden worden gestuurd die deze informatie in het kader van je normale activiteiten op het internet ontvangen.

6. Locatie en overdracht van je Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens kunnen in het kader van het Beleid worden gehost en verwerkt op servers die worden beheerd door vertrouwde partners in de Verenigde Staten (conform het door de Europese Commissie erkende privacyschildmechanisme), zoals Amazon Web Services, maar ook op servers van onze partners of servers van onze partners in Canada (een rechtsgebied met een afdoend niveau van bescherming dat door de Europese Commissie is erkend) of in Europa.

Enkele van onze contractanten kunnen buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. Door gebruik te maken van de Diensten en de games ga je ermee akkoord dat je Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door dergelijke contractanten in landen die mogelijk niet dezelfde mate van gegevensbescherming bieden als jouw land.

BHVR neemt redelijke contractuele maatregelen om ervoor te zorgen dat onze contractanten jouw Persoonsgegevens afdoende beschermen en uitsluitend voor ons en voor de in het Beleid uiteengezette doeleinden behandelen. Het is onze contractanten verboden om je Persoonsgegevens zonder je toestemming voor andere doeleinden te gebruiken.

Voor het verkrijgen van een kopie van deze garanties of informatie over de toegang tot deze garanties, kun je contact opnemen met support@BHVR.com.

7. Bewaartermijn van Persoonsgegevens

BHVR bewaart je Persoonsgegevens gedurende een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, en overeenkomstig de toepasselijke wettelijke vereisten.

Je gegevens worden bewaard in de actieve database van BHVR, bijvoorbeeld:

 • zolang dat nodig is om de Diensten te verlenen,
 • voor de duur die nodig is om je technische problemen of je vraag op te lossen,
 • voor de tijd die nodig is om gamestatistieken op te stellen,
 • gedurende 30 dagen voor IP-adressen en logbestanden.

Na afloop van deze periode worden je Persoonsgegevens door BHVR verwijderd of geanonimiseerd, of indien nodig gearchiveerd in een tijdelijke database om juridische, operationele of legitieme redenen, en gedurende de wettelijk voorgeschreven periode. Afhankelijk van je annulering of hernieuwd gebruik van de Diensten, of de toepasselijke wetgeving, kan de bewaartermijn worden gewijzigd.

8. Beveiliging van je Persoonsgegevens

BHVR neemt verschillende maatregelen voor de beveiliging van je Persoonsgegevens. We houden ons aan algemeen aanvaarde regels in de videogame-industrie, evenals aan de toepasselijke regelgeving, om verlies, vernietiging, wijziging of ongeoorloofd, onwettig of oneigenlijk gebruik van de Persoonsgegevens te beschermen. Wij streven ernaar geschikte organisatorische en technische middelen te gebruiken om je Persoonsgegevens te beschermen, maar geen enkele veiligheidsmaatregel is 100% effectief. BHVR wijst alle aansprakelijkheid af indien de Persoonsgegevens onderhevig zijn aan ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde toegang.

Als je vragen hebt met betrekking tot de bescherming van je Persoonsgegevens, kun je contact opnemen met support@BHVR.com.

9. Je rechten en keuzes ten aanzien van je Persoonsgegevens

Voor games waarvoor je een account hebt aangemaakt, kun je op elk moment al je Persoonsgegevens bekijken, wijzigen, bijwerken en verwijderen door in te loggen bij de betreffende Dienst en naar je accountinstellingen te gaan.

Als je contact met ons wilt opnemen in verband met de verwerking van je Persoonsgegevens, of om er in elektronische vorm toegang toe te krijgen, om je Persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen, je te verzetten tegen de verwerking ervan of de beperking van de verwerking ervan aan te vragen, of indien van toepassing je toestemming te herroepen, of je Persoonsgegevens voor zover dat technisch mogelijk is over te dragen aan een andere online provider, kun je een e-mail sturen naar support@bhvr.com. Houd er rekening mee dat de intrekking van je toestemming geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die in het verleden heeft plaatsgevonden.

Als je je verzoek per e-mail doet, moet je je identiteit bevestigen, en je contactgegevens, het onderwerp van het verzoek en de betreffende Persoonsgegevens verstrekken. Wij behouden ons het recht voor je nog andere informatie te vragen om je identiteit te bevestigen.

Wij zullen op verzoek en in overeenstemming met onze legitieme belangen je Persoonsgegevens corrigeren, bijwerken of verwijderen, of de verwerking ervan stopzetten of beperken. Houd er rekening mee dat als je ervoor kiest je Persoonsgegevens te verwijderen, je niet langer toegang hebt tot de Diensten en BHVR-games die gekoppeld zijn aan je interne en/of externe identificatiecode.

BHVR behoudt zich het recht voor om verwijderingsverzoeken af te wijzen als er een wettelijke verplichting bestaat om de Persoonsgegevens te bewaren op grond van wettelijke eisen of contractuele verplichtingen.

Je verzoek wordt binnen dertig (30) dagen na ontvangst in behandeling genomen, met dien verstande dat BHVR zich het recht voorbehoudt conform de geldende regelgeving deze termijn vanwege de complexiteit en het aantal verzoeken tot twee maanden te verlengen.

Voor vragen over het verzamelen en gebruiken van je Persoonsgegevens kun je ook contact opnemen met je lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

10. Kinderen

BHVR VERZAMELT OF VRAAGT NIET OPZETTELIJK PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN. ALS JE 13 JAAR OF JONGER BENT, OF JONGER DAN DE MINIMUMLEEFTIJD IN LANDEN WAAR DEZE LEEFTIJD HOGER IS DAN 13 JAAR, MAG JE JE PERSOONSGEGEVENS NIET NAAR BHVR STUREN.

In bepaalde games voor kinderen, waaronder Tree World, verzamelen we identificerende informatie zoals gebruikers-ID’s en IP-adressen, met als enig doel het bieden van voldoende functionaliteit en ondersteuning voor onze diensten en het beschermen van de veiligheid en integriteit van de game.

De Diensten kunnen advertenties bevatten over onze producten of diensten of die van derden. Wanneer we er zeker van zijn dat gebruikers 13 jaar of jonger zijn, zal er in de Diensten geen op surfgedrag gebaseerde reclame worden getoond aan deze gebruikers.

11. Diensten van derden

De Diensten kunnen advertenties of links naar websites van derden, zoals Twitter, Facebook en/of YouTube, bevatten. De aanwezigheid van deze links in onze Diensten betekent niet dat wij de betreffende website op enige wijze goedkeuren, autoriseren of er anderszins aan verbonden zijn. Als je op deze links klikt of gebruikmaakt van de diensten van derden, verlaat je de Diensten van BHVR en moet je het privacybeleid van de betreffende website raadplegen voordat je je Persoonsgegevens deelt.

Bepaalde producten en/of diensten worden je in het kader van onze Diensten aangeboden in samenwerking met derden en je kunt worden gevraagd hen je Persoonsgegevens te verstrekken om je te registreren en toegang te krijgen tot hun producten of diensten. De identiteit van deze derden wordt op het moment van registratie bekendgemaakt. Als je besluit je te registreren, stuur je je Persoonsgegevens naar deze derden. De verwerking ervan door hen is onderworpen aan hun privacybeleid.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van je Persoonsgegevens door deze derden en kunnen niet garanderen dat deze gegevens op dezelfde manier worden beschermd.

12. Voorwaarden voor het gebruik van BHVR-diensten

De voorwaarden van dit Beleid zijn opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden van BHVR, en alle begrippen die in dit Beleid met een hoofdletter worden geschreven, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in die Voorwaarden, die je kunt raadplegen via de volgende link: https://www.bhvr.com/behaviour-tou/

13. Wijzigingen aan het beleid

Wij behouden ons het recht voor om het Beleid te allen tijde te wijzigen. Als we het Beleid wijzigen, zullen we de wijzigingen in de Diensten of een andere geschikte locatie publiceren, zodat je volledig op de hoogte bent van dergelijke wijzigingen. Alle wijzigingen aan het Beleid worden dertig (30) dagen na publicatie van kracht. Als je vervolgens van onze Diensten gebruik blijft maken, wordt dit beschouwd als een instemming met de wijzigingen in het Beleid.

14. Contact met BHVR

Als je vragen of klachten hebt over dit Beleid, kun je per e-mail contact met ons opnemen op via support@BHVR.com of per post ter attentie van: Legal Department, Behaviour Interactive Inc., 500-6666 St. Urbain Street, Montreal, Quebec H2S 3H1.